Изработка на табела Случаен превоз

Случаен превоз

По време на извършване на случаен превоз, автомобилите е необходимо да са обозначени с табели „Случаен превоз„. Самите табели трябва да са с размери 170 мм x 625 мм, черен надпис на бял фон. Височина на буквите е 45 мм, също като табелите за Превоз за собствена сметка. Ако имате нужда от изработка на табела Случаен превоз, можете да поръчате през сайта ни www.vix.bg